کتاب آموزش نقشه برداری با دوربین های توتال استیشن

نام خارجی :
تعداد صفحه : 376
قیمت : 25000 تومان
مباحث و سرفصل ها
فصل 1 : تاریخچه ، کلیات و مفاهیم
تاریخچه نقشه برداری در جهان و در ایران
تعریف نقشه برداری
تعریف نقشه
تعریف مقیاس
انواع مقیاس
مقیاس عددی
مقیاس مرکب
مقیاس توصیفی
مقیاس خطی یا ترسیمی
دسته بندی نقشه ها
نقشه برداری مسطحاتی و نقشه برداری ژئودتیک
شاخه های نقشه برداری
فصل 2 : مروری بر مفاهیم دیتوم و سیستم های تصویر
شکل و ابعاد زمین
ژئوئید دیتوم ارتفاعی
سیستم های تصویر
فصل 3 : نظریه خطاها
فرایندهای قطعی و اتفاقی
مفهوم اندازه گیری و خطا
انواع خطاها
منحنی های نمایش خطاهای اتفاقی
انواع خطاهای اتفاقی
روابط خطاهای اتفاقی با هم
محاسبه خطای معیار در اندازه گیری های غیر مستقیم
مجموعه سئوالات ترکیبی و حل شده
ارقام معنی دار و گرد کردن اعداد
فصل 4 : فاصله سنجی ( اندازه گیری فاصله )
فاصله سنجی به روش های مستقیم
و
و
بعلت زیاد بودن توضیحات از ذکر آنها خودداری شده است .
فصل 5 : ترازیابی
تعاریف مهم در ترازیابی
و
و
بعلت زیاد بودن توضیحات از ذکر آنها خودداری شده است .
فصل 6 : زاویه یابی
و
و
بعلت زیاد بودن توضیحات از ذکر آنها خودداری شده است .
فصل 7 : پیمایش
و
و
بعلت زیاد بودن توضیحات از ذکر آنها خودداری شده است .
فصل 8 : برداشت و ترسیم عوارض
و
و
بعلت زیاد بودن توضیحات از ذکر آنها خودداری شده است .
فصل 9 : مساحت
و
و
بعلت زیاد بودن توضیحات از ذکر آنها خودداری شده است .
فصل 10 : محاسبه حجم عملیات خاکی
تهیه پروفیل طولی و عرضی در طول مسیر
پروفیل طولی و عرضی
تعیین خط پروژه
و
و
بعلت زیاد بودن توضیحات از ذکر آنها خودداری شده است .
فصل 11 : تکنیک های پیشرفته نقشه برداری
آموزش نقشه برداری با دوربین توتال استیشن
نمای کلی از دستگاه توتال استیشن
معرفی کلیدهای روی دستگاه
ساختار دستنگاه
و
و
بعلت زیاد بودن توضیحات از ذکر آنها خودداری شده است .
مولف : دکتر بهزاد وثوقی
مترجم :
ناشر : نوآور
کلمات کلیدی :
آموزش تصویری نقشه برداری ، آموزش کاربردی نقشه برداری ، اموزش نقشه برداری اجرائی

/ 0 نظر / 181 بازدید