آموزش نقشه بردار با کاربرد دوربینهای توتال استیشن لایکا

نام کتاب             :             نقشه برداری پیشرفته (دستگاهها)

نام خارجی          :            

تعداد صفحه        :              167

مناسب جهت      :             برای کلیه مهندسین نقشه برداریو عمران و معماری

فصول این کتاب    :              این کتاب پاسخی به نیازهای مهندسین رشته های مختلف به استفاده و بکارگیری دوربینهای پیشرفته نقشه برداری میباشند . این کتاب نه تنها شما را دستگاههای مختلف نقشه برداری نظیر توتال استیشن ها ، ترازیابهای دیجیتال ، گیرنده های ماهواره ای ولیزر اسکنهای ساخته شده توسط شرکتهای مختلف آشنا میسازد . بلکه نحوه بکارگیری عملی دوربینهای توتال استیشن و ترازیاب دیجیتال همراه با برنامه های کاربردی را نیز آموزش میدهد

 • فصل یکم :     آشنائی با سیستم های پیشرفته نقشه برداری
 • فصل دوم :     معرفی دستگاههای پیشرفته شرکتهای نقشه برداری
 • فصل سوم:    دستگاههای پیشرفته شرکت نیکون
 • فصل 4    :     دستگاههای پیشرفته شرکت پنتاکس
 • فصل 5    :     دستگاههای پیشرفته شرکت تریمبل
 • فصل 6    :     دستگاههای پیشرفته شرکت south
 • فصل 7    :    دستگاههای پیشرفته شرکتفویف
 • فصل 8   :     دستگاههای پیشرفته شرکت بویف
 • فصل 9   :     دستگاههای پیشرفته شرکت Cstبرگر
 • فصل10  :      توتال استیشن ها با مارک خاص
 • بکارگیری صحرائی یک توتال استیشن
 • بکارگیری توتال برای یک کارنقشه برداری خاص
 • برنامه های کاربردی توتال استیشن
 • به کارگیری صحرائی یک ترازیاب صحرائی
 • تخلیه داده های یک دستگاه الکترونیکی
 • تخلیه دوربینهای توتال استیشن تاپکون
 • تخلیه دوربین های نیکون
 • تخلیه دوربینهای تریمبل
 • تخلیه دوربینهای پنتاکس
 • تخلیه کلیه دوربینهای متفرقه توتال استیشن
 • تخلیه دوربینهای توتال استیشن بدون نرم افزار
 • مهم ترین خطاهای داده شده هنگام تخلیه
 •  

 

مترجم        :    

مولف         :    سیدقاسم رستمی و بهرام صفائی (اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی)

انتشارات    :    فروزش

نقشه بردرای اجرایی ، تهیه گ

/ 0 نظر / 212 بازدید