آموزش دوربینهای لایکا مدل های Ts02 و Ts 06 و Ts09

موضوع      :         نقشه برداری دیجیتال ( توتال استیشن ها )

نام خارجی :         Digital Surveying

تعداد صفحه:        146

قیمت        :        11800 تومان

 

مباحث و سرفصل ها

 

  • فصل اول------  آشنائی با دوربین های توتال استیشن ها

مزایای دوربین های توتال استیشن ، بخش های مهم دستگاه ، محورهای فرضی دوربین ، عبارات فنی و اختصاری ، نکات و اختصارات فنی ، معرفی صفحه کلید ، کلیدهای مستقیم ، کلیدهای ترکیبی ، معرفی کلید تریگر ، معرفی درون صفحه نمایش ، نشانه ها سیمبل ها ، مشخصات فنی دوربین ، تلسکوپ ، اندازه گیری زاویه ، حساسیت تراز ، شاغول لیزری ، واحدهای اندازه گیری حافظه ، اندازه گیری طول ، اندازه گیری دروضعیت مادون قرمز ، اندازه گیری در وضعیت لیزر قابل رویت ، اندازه گیری در حالت بدون رفلکتور

 

  • فصل دوم ------ نحوه تراز کردن دوربین

تنظیمات اولیه روی ایستگاه ، استقرار سه پایه ، نصب دوربین روی سه پایه ، نحوه تراز کردن دوربین ، مرحله اول تراز ، سانتراژ اولیه دوربین بااستفاده از شاغول لیزری و سه پایه ، تنظیم تراز کروی بااستفاده از سه پایه ، نحوه تراز کردن دوربین ، سانتراژ اولیه دوربین بااستفاده از شاغول لیزری و سه پایه ، مرحله دوم تراز ، سانتراژ دقیق دوربین با استفاده از پیچ زیرین سه پایه ،

 

  • فصل سوم -----  اندازه گیری

تنظیمات دستگاه ، برانامه Setup ( بلوک ایستگاه ) ، وارد کردن مختصات ایستگاه ، کلید fnc ، ححذف آخرین ثبت داده ها ، اندازه گیری ارتفاع نقاط دور  از دستترس

  • فصل چهارم ----- برنامه ها

برنامه اول نقشه برداری (‌پاک کردن اطلاعات موجود در حافظظه ، ژاک کردن measuraement یا اندازه گیری ها ، پاک کردن نقاط ثابت ، پاک کردن جاب ها یا پروژه ها ، معرفی پروژه ، معرفی نقاط ایستگاه ، دادن اطلاعات از طریق صفحه کلید ، وارد کردن اطلاعات ایستگاه از طریق حافظه داخلی ، وارد کردن اطلاعات نقطه توجیه ، روش اول  وارد کردن اطلاعات نقطه توجیح ، روش دوم وارد کردن اطلاعات نقطه توجیه ، برنامه دوم ، پیاده کردن یک نقطه مشخص ، پیاده کردن با استفاده از طول و زاویه ، پیاده کردن بروش اورتوگونال ، پیاده کردن بااستفاده از مختصات نقطه ، برنامه سوم ، اندازه گیری فاصله طول اتصال ‌، اندازه گیری نقاط نسبت بهم ، اندازه گیری نقاط نسبت به نقطه اول ، برنامه چهارم ، اندازه گیری مساحت ، برنامه پنجم ترفیع ، ترفیع با دونقطه

  • فصل پنجم------کدگذاری

جستجوی بلوکهای کد ، وارد کردن کد بوسیله کلیدها

  • فصل ششم ----- منوی تنظیمات

تنظیمات سریع ، کلیه تتنظیمات ، سیسم ، زاویه ، واحدها ، تنظیمات edm ، ارتباطات ، تنظیم ساعت و تاریخ ، مدیریت اطلاعات ، نمایش و و یرایش داده ها ، پروژه ، نمایش و حذف و و یرایش نقاط ثابت ، اندازه گیری ها ، نمایش و حذف کدها ، حذف حافظه ،‌تخلیه داده ها ، آمار حافظه ، کالیبره کردن دستگاه ، مراحل تعیین خطای قراولروی ،‌مراحل عیین خطای ایندکس ، اطلاعات  سیستم

  • فصل هفتم ----- کنترل و تنظیم

کنترل شاغول لیزری ، کنترل edm  بدون رفلکتور ، کنترل تراز ها و سه پایه ، تنظظیم تراز کروی دوربین ، تنظیم تراز تریبراگ ، کنترل اتصالات سه پایه ،

  • فصل هشتم ------- پیغامها و اخطارها و نکات ایمنی

پیغامها و اخطارها و نکات ایمنی ، لیزرها ، مراقبتهای ایمنی افراد ، حمل و نگهداری دستگاه ، مراقبت از عدسی ها ، روش پاک کردن دوربین و عدسیها ، شارژر و باطری ، کاربرد دستگاه ، موارد استفاده غیر مجاز

 

 

 

مولف            :    اکبر کلانتری

مترجم          :

ناشر            :    دانشگاه صنعتی شاهرود

کلمات کلیدی :

مزایای دوربین های توتال استیشن ، بخش های مهم دستگاه ، محورهای فرضی دوربین ، عبارات فنی و اختصاری ، نکات و اختصارات فنی ، معرفی صفحه کلید ، کلیدهای مستقیم ، کلیدهای ترکیبی ، معرفی کلید تریگر ، معرفی درون صفحه نمایش ، نشانه ها سیمبل ها ، مشخصات فنی دوربین ، تلسکوپ ، اندازه گیری زاویه ، حساسیت تراز ، شاغول لیزری ، واحدهای اندازه گیری حافظه ، اندازه گیری طول ، اندازه گیری دروضعیت مادون قرمز ، اندازه گیری در وضعیت لیزر قابل رویت ، اندازه گیری در حالت بدون رفلکتور ، تنظیمات اولیه روی ایستگاه ، استقرار سه پایه ، نصب دوربین روی سه پایه ، نحوه تراز کردن دوربین ، مرحله اول تراز ، سانتراژ اولیه دوربین بااستفاده از شاغول لیزری و سه پایه ، تنظیم تراز کروی بااستفاده از سه پایه ، نحوه تراز کردن دوربین ، سانتراژ اولیه دوربین بااستفاده از شاغول لیزری و سه پایه ، مرحله دوم تراز ، سانتراژ دقیق دوربین با استفاده از پیچ زیرین سه پایه ،

/ 0 نظر / 491 بازدید